2016 Maleri Utstilling Blomstereng

Utstilling 4. mars til 27. mai 2016 alle fredager kl. 14-22
Englegalleriet, Leira. 7100 Rissa. Sør-Trøndelag

Tekst til bildene Blomstereng Hva ser vi når vi står i en eng?  I nærheten ser vi et virvar av gress, blomster og blader og i fjerne ser vi en eng. Men begge ser vi ikke helt til enden.  Prøver vi å oppfatte det virvar av gress og blader mister vi oss selv og vi ser ikke slutten.  Prøver vi å gripe en fjern eng, løser engen seg opp og svinner bort.  Gjennom denne sansingen maler jeg hva jeg ser: en sammenheng av et virvar og en oppløsende sammenheng.

En farge som utgangspunkt
Her begynte jeg med en farge som utgangspunkt og søkte en bestemt kvalitet av denne fargen med en fri komposisjon.

Alles grün
Die Wiesen ziehen leise das sanfte grün mit fort
und führen wieder her das grün,
bald ist es nah bald ist es wieder weit,
so weit, dass sich in mir die Angst, die Sehnsucht regt.
Und Sehnsucht ist doch tot und Bangen ist doch tot.
Die Wiesen ziehen leis die tote Angst heraus
aus meinem Herzen, dann wird wieder alles still.
Und alle Welt seh ich mit schönen Wiesen voll
Ich mag auch schauen, wohin,
mit grünen Wiesen voll und nur mit grün,
mit grün, das treulich stille hält,
ist voll die ganze Welt. / Robert Walser