HYVELSPÅN
En konstnär, en konsthantverkare, två musiker, två tonsättare och en filmfotograf.

Vad händer när dessa personer och deras konstuttryck möts i en skog? Ur två skogar med olika omgivningar, landet och staden, har musik och konst skapats i en gemensam process i gruppen.

Projektet Hyvelspån började i Reins Klosters skog i Rissa utanför Trondheim och fortsatte i Botaniska trädgården i Göteborg. I maj 2019 tog Hyvelspåns initiativtagare Stensöta (Karin Wiberg och Ellen Sjö Sander) med sig skogen ner i underjorden och presenterade materialet från projektet i form av en rumslig, konstnärlig iscensättning i konsertform i Kulturtemplet. Under konserten framfördes komponerad musik och improvisationer av Stensöta, Ellen Lindquist och Tebogo Monnakgotla och på Kulturtemplets väggar visade Stensöta filmat material av Sara Svärdsén. Föreställningen filmades av Jorge Alcaide den 11 maj 2019.

I projektet Hyvelspån deltog:

Musiker: Ellen Sjö Sander (SE), Karin Wiberg (SE)
Tonsättare: Ellen Lindquist (US/NO), Tebogo Monnakgotla (SE)
Bildkonstnär: Sonja Borer (CH)
Textilkonstnär: Ingrid Becker (NO)
Filmfotograf: Sara Svärdsén (SE)