Day

Februar 1, 2016
Utstilling 4. mars til 27. mai 2016 alle fredager kl. 14-22 Englegalleriet, Leira. 7100 Rissa. Sør-Trøndelag Tekst til bildene Blomstereng Hva ser vi når vi står i en eng?  I nærheten ser vi et virvar av gress, blomster og blader og i fjerne ser vi en eng. Men begge ser vi ikke helt til enden.  Prøver...